Barmouth Beach Club Barmouth Beach Club Cegin Barmouth Beach Club Ardal Gymdeithasol Barmouth Beach Club Cadair Idris Suite Barmouth Beach Club Cnicht Barmouth Beach Club Moelfre Barmouth Beach Club Crib Goch Barmouth Beach Club Llethr

Mae'r wefan hon yn well ar cyfrifiadur. Os ydych yn ddefnyddion ffôn symudol neu tablet mae'n bosib na fydd y wefan hon yn edrych yn iawn.

Croeso I Clwb Traeth Y Bermo

Cymerwch yr amser i edrych ar y golwgfeudd ardderchog wrth teithio i lawr i ddiwedd y promenad, a ddarganfod ein lle moethus wedi'w nythu rhwng y mynyddoedd a'r traeth. Mae Abermaw yn enwog am y traeth rhagorol gyda dyfarniad flag glas.

Mae Clwb Traeth Y Bermo yn eiddo newydd sydd wedi cael ei adeiladu ar ochr gogledd y promenade. Mae'r adeilad wedi cael ei ddylunio yn enwedig ar gyfer hygyrchedd. Rydym eisiau darparu gwyliau i bobol fydd fel arfer yn cael anhawster yn ddarganfod lle addas i aros am egwyl werthfawr.

Gyda'r dyluniad ddiweddarol mae Clwb Traeth Y Bermo yn newydd ac yn gyfforddus. Mae pob un or ystafelloed wedi cael ei addurno i safon uchel gyda gosodiadau fodern. Mae genym 6 ystafell en-suite a byngalo hunangynhwysol sydd yn cael ei werthu ar sail hunan arlwyo.

Mae yna faes parcio lefel sydd yn rhad ac am ddim i'r gwesteion a'i ymwelwyr. Mae genym drysau sydd yn fwy llydan ag arfer a lloriau lefel trwy yr adeilad sydd yn gwneud ein llefydd cyhoeddus yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Mae pob un or ystafelloedd gorffwys a ystafelloedd ymolchi yn dod at safon Habinteg Cymru. Mae yna lift grisiau i'r bresylwyr sydd ei angen. Yn yr ystafell ymolchi cyhoeddus mae yna lle newid clytiau babi. Genym induction loop, larwm galw warden a cyferbyniad gweledol trwy'r holl adeilad.

POLISI ECO: Mae Clwb Traeth Barmouth yn defnyddio paneli solar 12kw sy'n cynhesu tanciau 3 x 300 litr sy'n rhedeg ar gyfnerthwyr I. Mae hyn yn dileu'r angen i lorÔau gael eu danfon i'r Clwb Traeth. Rydym yn ailgylchu cymaint o'n deunydd pacio ‚ phosibl i wella ein cymwysterau gwyrdd ymhellach.

Mwynhewch brecwast llawn Gymreig o gyflenwyr lleol cyn dechrau as sialens y ddiwrnod. Os oes genych gofynion dietegol, gofynwn i chi adael ein tim gyfeillgar wybod pan yn archebu eich arosiad lle byddwn yn falch i wneud yn siwr bod eich bwyd at eich gofynion.

Mae yna ddewis o ddiodydd oer a chynnes a byrbrydau i'w gael trwy'r ddiwrnod o'r bar lolfa sydd ar agor tan 11:30 yp bob dydd.

Os oes gennych gofynion penodol, mae'r tîm ar gael i drafod eich anghenion a gwneud yn siwr bod trefniadau yn cael ei gwnued fel bod eich arhosiad yn mynd yn llyfn.

Mae genym cadeirydd olwyn, gwelyau a chadeiriau cawod, gwelyau proffilio ac pethau eraill hefyd. Fedrwn drefnu hoist symudol, sgwter symudedd a bethau eraill hefyd. Gofymwch i un or tîm.

Ydach chi angen help tra bod ar eich wyliau? Mae'n bosib i ni drefnu gofal priodol i chi. Gofynwch i chi drafod yn gyfrinachol gyda un o'r tîm. Ble maen bosib byddem yn gwneud beth bynnag ydym yn gallu i wneud yn siwr bod eich gofynion yn gweithio.

Nid ydym yn cymeryd anifeiliaid yn y llety. Mae ctŵmn cymorth yn cael eih chroesawy, ond gwnewch yn siwr rydych yn gadel i ni wybod mor gyntaf a bosib ar ol eich archebiad i wneud yn siwr bod y trefnidau yn cael ei wneud yn barod.

Beth ydych yn aros am? Rydym yn barod i chroesawy chi i Clwb Traeth Y Bermo. Cadwch llygad yma i weld newyddion ar gyfer beth sydd yn digwydd a cynnigion arbenning.

Am fanylion pellach ar ein ystafelloedd ac ein cyfleusterau clickiwch ar y botwm "Archebwch Nawr".

Sut I Gael Hyd I Ni

Cysylltwch  Ni

Rydym yn hapus pan me pobol yn cysylltu efo ni. Fedrwch wneud hyn trwy y gwybodaeth isod neu fedrwch llenwi ffurflen "Cysylltu  Ni"a bydd rhywun yn nol atoch cyn gynteg a bosib.

Cyferiad:North Promenade, Barmouth, LL42 1BJ
Ffôn:(01341) 281 185
E-bost: E-bostiwch Ni

Cefnogwch Ein Gwaith

Os fyddwch eisiau gwneud rhoddiad, mae pob un ceiniog yn mynd yn syth I hyrwyddo ein gwaith.

Cysylltu  Ni

I weld mwy am y bethau ydan ni yn gwneud, neu I gadw yn ddiweddaru gyda gwaith Clwb Traeth Y Bermo, edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol isod. Mae pob un tudalen yn agor mewn tab neu ffenest newydd.

Facebook Logo Spacer Image Twitter Logo Spacer Image Linkedin Logo